STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Somianka
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Somiance
   Somianka Parcele 21
  tel. (029)7418760  Jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury i powstało dzięki jego staraniom .

  Gminne Centrum Informacji w Somiance świadczy usługi od  marca 2002r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,

  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Somianka, powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Polityce Strukturalnej UE,
  3. Raportach Spójności,
  4. Programach bilateralnych,
  5. Programach Wspólnotowych,
  6. Ułatwieniach podatkowych,
  7. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  8. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  9. Prawie Pracy UE,
  10. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  11. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  12. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  13. Legalnej pracy w państwach UE,
  14. Przyszłości Polski w UE